Backstuga

En backstuga är en liten, enkel stuga belägen på annans mark, bebodd av person(er) som inte huvudsakligen sysslade med jordbruk. Ofta låg dessa stugor på allmänningar (jämför med torp). Begreppet är känt sedan början av 1600-talet, och ska inte ses alltför bokstavligt.

Utformningen av en backstuga kan variera, allt från mycket enkla konstruktioner delvis ingrävda i en sluttning, jordkula, till mer normalt byggda mindre hus.

Backstugor beboddes ofta av gamla och/eller fattiga människor. Många tjänstgjorde som "pensionärsbostad" för gamla föräldrar, pensionerade trotjänare eller socknens fattighjon. Dessa personer kallades backstugusittare (backstusittare). En av Sveriges bäst bevarade backstugemiljöer finns i Åsle utanför Falköping.