Nr 1

Ångsåg

Nygård

 

Sydväst om bostadshusen vid Nygård hade man byggt en ångsåg vid tiden för byggandet av järnvägen Trollhättan –Nossebro. V.G.J./ Västergötland –Göteborgs-järnväg.

Skog köptes på rot av Främmestads egendom som då ägdes av Baron Per Hierta.

Här sågades det virke som gick åt för byggandet av stationshus, magasin, banvaktstugor samt de slipers som bildade underlag för rälsen. Sågen revs 1921. Sågare var Olle Olson Baljefors med Karl Lidvall som hjälpsågare.

På grund av första världskriget led kolimporten ett stort avbräck. Staten bildade en institution, Statens Bränslekommission, som bland annat beslutade att även stubbarna skulle tas tillvara vid skogsavverkning.

Josef Nyström med flera jobbade med att bryta stubbar i Främmestadsskogarna.

 

GPS-Kod: 58,22 433º 12, 666 82º