Nr 6

Torpet Lilla Rossbo

Stora Rossbo

Johannes Andersson och Anna Sofia Olofsdotter

 

 

Mitt emot framfartsvägen till Stora Rossbo 250 låg torpet Lilla Rossbo. Marken ingår idag i Stora Rossbo.  Huset flyttades till Järpås. I dag finns bara några fruktträd kvar där torpet låg.

På mitten av 1860-talet bodde här Lars Persson f. 1802 d 1884 och hustrun Maja Andersdotter f. 1812. De hade barnen Andreas f. 1839, Johannes f. 1842, Sven f. 1847, Kristina f. 1852, och Sofia f. 1856.

Efter Lars död tog Johannes Andersson f. 1842 d. 1929 över torpet tillsammans med hustrun Anna Sofia Olofsdotter f. 1846 d. 1927 från Norra Björke.

 

GPS-kod: 58, 22 345º och 12.64 339º