Nr 9

Lycke

Stina och Johannes Lundin

 

På östra sidan av nuvarande bostadshuset på Lycke 201 låg det ursprungliga bostadshuset till Lycke. Gården hade arrenderats av Baron Hierta sedan 1853. Då Baron Hierta önskade slå samman gårdarna kring Lindås till en större utgård så blev arrendatorer och torpare uppsagda allt efter som, de kunde placeras på andra platser. 1897 var turen kommen till Lycke och Johannes Lundin med familj flyttade till Rasmusbo. Från mitten av 1800-talet bodde Anders Olofsson Lundin f. 1804 med hustrun Maja Andersdotter f. 1807 på gården. De hade barnen: Cajsa f. 1835, Johannes f.1839,

Maja Greta f. 1842 Anders f. 1846 och Anna Brita f. 1856. Det var sedan Johannes som tog över gården och han gifte sig med Stina Phersdotter f. 1836 De hade barnen: Anders Petter f. 1864, Johan Alfred f. 1869, Fredrik f. 1872, Carl Gustav f. 1877, Axel f. 1879 och Alida Christina f. 1881.

 

GPS-kod: ?