Nr 27

Knytes

Laggarebo

 

Huset låg cirka 500 meter norrut från korsvägen mellan Svarvarebo 201, Laggarebo 206 och Laggarebo 204.

Huset försvann i början av 1900-talet, till gården hörde det 2-3 tunnland jord. När husen revs tillföll jorden Svararebo. Idag finns delar av stenfoten och rester av källaren

 

GPS-kod: