Nr 28

Laggarebo

”Krokels”

Johanna Andreasdotter och Lars Andreasson

 

Huset låg på gärdet ungefär 125-150 meter norr om ladugården på Laggarebo 206.

Under senare delen av 1800-talet bodde Anders Jonsson f.1826 d.1898 och hustrun Johanna Andreasdotter f.1839 på gården. De hade barnen: Johan f. 1864, Svante f. 1874 Anna f. 1876 och Maria f.1880. Efter att Anders avlidit 1898  gifte Johanna om sig 1899 med Lars Andreasson f. 1835. Johanna dog 1910 och då flyttade Lars till St Mellby.