Nr 29

Laggarebo

Anna Andersdotter

 

Huset låg vid Laggarebo 206 på andra sidan av vägen där stugans ena gavel utgjordes av en bergvägg. Huset var så lågt att ungdomar kunde gå från berget och ut på taket och täcka över skorstenen. Idag finns inget som minner om platsen där stugan låg.

Här bodde Lars Andersson f.1834 d. 1868 och hustrun Anna Andersdotter f.1834 d.1811.

De hade barnen: Anna Stina f. 1857, Maja f. 1859, Maria Stina f. 1862, Johanna f. 1865 och August f. 1867 d. 1868 samma år som fadern Lars. Anna bodde kvar i huset till sin död.