Nr 35

Vargebo Täppa

Vargebo

 

Ungefär 200 meter väster ut från nuvarande bostadshuset på Vargebo 201 låg Vargebo täppa, som var torp under Främmestads egendom men i dag ligger på Häradsallmänningen Rolkens marker. De marker som omgav torpet är igenplanterade med skog. Huset brann på 1870-1880-talet och endast delar av en spismur från husgrunden syns.

Enligt hörsägner bestod Vargebo av två torp vilket också framgår av husförhörslängden från 1800-talet, var

Vargebotäppa ett av dem?

 

GPS-kod: 58,20 486º och 12,60 604º