Nr 37

 

Svederna Soldattorp

Laxarebo

Maja Kajsa och Erik Johan Törnkvist

 

Huset låg ungefär 400 meter norr ut från Kärr 202 på västra sidan av skogsbrynet, marken är numera uppodlad till åkermark.

Den sista boende flyttade 1938 och huset är idag rivet. Ladugården brann efter ett åsknedslag 1906.

Under senare delen av 1800-talet bodde där Erik Johan Bengtsson Lager f. 1849 soldat nr 148.

Han bytte senare namn till Thörnkvist, Hustrun Maja Kajsa f. 1850 d. 1930.

De hade Barnen: Anna Krisina f.1876, Selma Josefina f.1879, Thilda Maria f. 1881, Carl Johan f. 1883,

Sven August f. 1886 och Hanna Sofia f.1889.

 

GPS-kod: ???