Nr 44

 

Väderkvarn

Gamlegården

 

Kvarnen var en så kallad holkkvarn med kvadratiskt hus, denna typ är från 1600-talet. Kvarnen på Gamlegården uppges vara bygd år 1750 samt ombyggd 1828.

År 1900 köpte Artur Hazelius kvarnen för Skansens räkning. Pris 100 kronor.

I dag benämns Kvarnen för Främmestadskvarnen och finns att beskåda på Skansen.

 

GPS-kod: 58,19 935º och 12,57 741º

 

   

Främmestadskvarnen på Skansen

Främmestadskvarnen är en så kallad holkkvarn och kommer från Främmestads socken i Västergötland. Kvarnen kan dateras till 1750, men är ombyggd 1828.

Holkkvarnar har mest funnits i trakterna kring Vänern, men de är också kända på kontinenten.

Över kvarnhuset höjer sig ett hjulhus som bär upp vingarna. Hjulhuset kan vridas kring en trätrumma, en så kallad holk, vilken har fått ge namn åt kvarntypen.

Vingarna, som kan förses med lösa segel av trä, driver den rörliga kvarnstenen inne i kvarnhuset.

Eftersom hjulhuset är vridbart kan vingarna ställas efter vindriktningen. Hjulhuset vrids med hjälp av en utskjutande stock, ”rumpestången”.

Texten från Skansens hemsida.