Nr 45

Karlskoga

Torp

Johanna och Sven Andersson

 

Torpet låg 250 meter sydväst om Granbacken 201 utmed en nu försvunnen väg mellan Lycke 201 och Granbacken 201 och var torp under Främmestads egendom.

I mitten av 1800-talet bodde Carl Nilsson f. 1833 d. 1909 och hustrun Maja Larsdotter f.1833 f. 1913. De hade barnen: Anders f.1855, Kristina f. 1857, Sofia f 1860, Lars Petter f. 1862 och Johan f.1873.

1915 flyttade Sven Andersson f. 1833 och hustrun Johanna Andersdotter f. 1848 d. 1918 till torpet.

Husen försvann runt 1920. I dag är det åkermark där husen låg.

 

GPS-kod: Osäkert om den exakta placeringen.