Nr 48

 

Aspås  Rosenlund

Sven Persson och Britta Larsdotter

 

Torpet låg i närheten av Rosenlund. I dag finns det bara några buskar som minner om boplatsen, det är diffust var husen låg. Aspås finns bara omnämnt i husförhörslängderna 1861-1870.

Johannes Hansson f. 1835 och Stina Kajsa Anderssdotter f.1835 bodde på torpet fram till 1862.

Från 1862 till 1870 bodde Sven Persson f. 1835 och hustrun Britta Larsdotter f.1837 där tillsammans med barnen: Anna Brita f.1856, Lars Peter f. 1863, Anna Katarina f. 165 d. 1868, Maria f. 1868 d. 1869 och Svante f. 1870.