Nr 50

 

Efteråsen

Soldattorp

Lars Petter Modig

 

Strax väster om torpet Efteråsen låg Efteråsens soldattorp. Det omfattade 3 tunnland. Husen revs på 1920-talet. Idag finns brunnen samt några buskar kvar.

I husförhörslängden för 1855-1863 står det att soldaten Anders Andersson Modig f. 1829. d. 1871 bodde på Efteråsens soldattorp. Han var gift med Elin Petersdotter f. 1823 d. 1884.

De hade barnen August f. 1854, Lars Petter f. 1856, Svante f. 1859, Thilda f. 1862 och Carl f. 1865.

Senare heter torpet Åsens soldattorp med Anders Andersson Modig som soldat.

1886-1896 Arrenderas torpet av Andreas Eriksson f. 1819 och hustrun Maja Stina Johansdotter f. 1820 d.1897.

1900 flyttar Andreas till Saleby. Soldattorpet nämns inte mera i fastighetsboken.

 

GPS-kod: