Nr 51

 

Åsen Liars Karl

 

Huset låg ungefär 100 meter nordost om Åsen 201, huset låg på ”Dalars” mark idag Åsen 202.

Den sista som bodde här var Liars Karl.

Huset revs på 1920-talet och rester av grunden finns kvar.

 

GPS-kod: ?