Nr 52

 

Åsen

Backstuga

 

Backstugan låg 150 meter öster ut från Åsen 201. Det finns endast några fruktträd som minner om boplatsen.

 

GPS-kod: 58,21 770º och 12,61 135º