Nr 53

 

Bäckaåsen

Backstuga

Nils Andersson

 

Backstugan låg på gärdet mitt emellan Åsen 202 och Kullen 201 på västra sidan om diket, som utgjorde gränsen för Främmestads egendom.

 

GPS-kod anges ej då exakt läge saknas.