Nr 54

Dagsverksstuga

Lindås

Anna och Karl Johansson

 

Ett 50 meter öster om bostadshuset på Lindås 204 låg det som var dagsverkstuga på forna utgården Lindås. När torpen såldes från Främmestads egendom 1923 styckades Lindås gård till mindre gårdar. Då köpte Anders och Selma Hallgren 13 hektar mark. Under tiden som ladugård och magasin byggdes bodde familjen i den forna dagsverksstugan.

Stugan revs 1924.

 

Från 1880-talet bodde Karl August Johansson f.1867 d. 1944 och hustrun Anna Katarina född Svensdotter f. 1869

d. 1940. De hade barnen Karl Johan f. 1895, Sven Alfred f. 1896, Hanna Kristina f. 1898, Maria Sofia f. 1901,

Erik Josef f. 1903, Edit Elisabeth f. 1906, Gustaf Johannes f. 1907 och Anders Konrad f. 1911. Familjen flyttade till Gäddebo, Gunnarsdal, 1923

 

GPS-kod: 58,22 010º och 12,61 886º