Nr 56

 

Gläfsås

Backstuga

 

Stugan låg vid skogs-gärdeskanten på vänster sida utmed den gamla vägen från Gläfsås 201 mot framfartsvägen till Pershult 201.

Här bodde troligtvis torparen och sedermera fattighjonet Jacob Eriksson f. 1815 d.1903 hustrun Maja Stina Andersdotter

f. 1844 d. 1886. De hade barnen Johan f. 1879 och Alfred f. 1885.

Ett antal stenar minner om den gamla boplatsen.

 

GPS-kod: 52,22 182º och 12,53 447º