Nr 65

 

Sköttlera

Jordebotten

Stina och Johan Olausson

 

Huset låg ungefär 300 meter norr ut från Laxarebo 203 på östra sidan av Lillån. Huset revs 1914 och flyttades till Åsaka. Några av de sista som bodde här var Johan Fredrik Olofsson f. 1852 och hustrun Anna Stina Eriksdotter f. 1860, de hade barnen Karl Teodor f. 1880, Oskar Edvard f. 1884 och Sven Gottfrid f. 1894.

1907 flyttade Johan o Anna till Kvistebacken. En av barnen ärvde huset när föräldrarna flyttade.

Det finns inte mycket som minner om boplatsen, skogen växer hög men stenkällaren syns fortfarande.

Här anordnades under 1930-talet JUF:s sommarfester.

Innanför låg en skjutbana och innanför den låg ett hus där skogvaktare ”Järnskänk” bodde.

 

GPS-kod: