Främmestads
Hembygdsförenings
Gårds och
Torpinventering

Till sockenkartan
NO Nossan
Nossan-Järnvägsbanken
Järnvägsbank-Mellbyväg

Syd Mellbyvägen

Vad är en Kölna?
Vad är en Backstuga?
Vad är ett Soldattorp?
Vad är en Statare?

Tanken är att fortsätta gårds och torpinventeringen från 1978-1984 talet för att göra en bok om alla bosättningar samt i anslutning till varje sådan ange vilka som bott där samt ett koordinat för GPS för den som vill söka upp torpet.  Många minnen och berättelser, foton och gamla handlingar på torpen har vi fått in men vi hoppas att många fler vill berätta om hur hur människor bodde och levde förr.
Har du frågor eller information om torp eller backstugor hör av dig till: Gunnar Fremäng 070 6074823
Webb och teckningar Eva Petterson (0512 53005) efter Tage Brolins skisser från 1980-talet.