Nr 19

”Ramstrans”

Backstuga

Ramstorp

Andreas Eriksson

Huset låg 130 meter nordost om Ramstorp 201. Huset revs omkring 1910 och flyttades till Sjövik. Idag finns det några grundstenar kvar. Här bodde Andreas Eriksson f.1830 d.1904 och hustrun Beata Hansdotter f. 1827 d. 1899. Andreas och Beata hade tidigare varit jordägare på Ramstorp. Tillsammans hade de barnen: Inga Maja f. 1854, Matilda Kristina f. 1855, Sofia f. 1858, Amanda Charlotta f. 1861, Herman Emil f. 1864 och Aron f. 1867. Inga Maja, Matilda Kristina och Amanda Charlotta utvandrade till Amerika vid skilda tidpunkter. Det finns ättlingar till familjen som idag kallar sig Tylander.

 

GPS-kod: 58,20 592º och 12,53 921º