Nr 2

 

Gamla husplatsen

Hall eller Berget

Syskonen Anna och Karl Lundberg

 

Den gamla husplatsen låg cirka 200meter väster ut från nuvarande bostadshus på Berget 201.

Gårdens brukare flyttade till de nyuppförda byggnaderna på gården 1939. Huset revs 1940.

Husgrunden finns kvar. Fastigheten har tillhört Svenska kyrkan.

Under perioden 1874-1886 var indelningshavare komminister N. A. Falk i Lägnum.

Arrendator var: Andreas Andersson f.1826 och hustrun Annika Andreasdotter f. 1826, de hade barnen:

Anders Johan f. 1855, Carl August f. 1858, Augusta Maria f. 1862, Thilda Carolina f. 1865 och Sven f. 1871.

År 1880 flyttade familjen till Tunhem, sonen Anders Johan tog över arrendet och efter att ha gift sig med Beata Andreasdotter f. 1854. De fick barnen Anna f. 1878, Axel f. 1880, Clara f. 1883 samt oläsligt namn f. 1885.

1896 tog Johan August Lundberg f.1870 över arrendet, tillsammans med Thilda Andreasdotter f. 1864. De hade barnen Anna f. 1896 och Karl f.1901. Anna och Karl blev de sista som bodde i det gamla huset.


GPS-kod:  58,2194º och 12,5660º