Nr 23

 

Brobotten

Backstuga

Boden 1:1

Johan Andersson

 

Huset låg på höger sida när man svänger av mot Tåssekärr från stora vägen. 1900 flyttade den sista som bodde på fastigheten och huset revs. Husgrunden är utplånad men en stensatt källa finns kvar. Den siste som bodde här var Johan Andersson som var skomakare, han har tidigare varit ägare till en hemmansdel i Lunnebo.

 

GPS-kod: 58,20 222º och 12,55 831º