Nr 25

Gulles

Ramstorp

Huset låg 600 meter söder ut från Lunnabol utmed körvägen. När huset revs är obekant och boplatsen är helt utplånad.

Här skall ha bott en dam som kallades Gull-Annika och varit gift med Gullegubben. När torpinventeringen gjordes företogs också undersökningar om var namnet kommit ifrån men det är ingen som vet.

 

GPS-kod: Platsen är svår att bestämma.