Nr 31

Tåssekärr 1:2

Sara-Lena Andersdotter

 

Cirka 220meter österut från Tåssekärr 201 låg huset. Det revs 1938 och idag finns det bara stenar som visar grunden. Här bodde Anders Andreasson f.1818 d.1883 med hustrun Annika Olofsdotter f. 1821 De hade barnen Märta f. 1851, Sara Lena f.1854 d.1937, Andreas f. 1857 och Helena Maria f. 1862. Sara-Lena lämnade hemmet och flyttade till Västra Tunhem.1899 flyttade hon tillbaka. Sara-Lena bodde kvar till 1936. Hon var känd för att samla trasiga klockor som hon sedan sålde till en urmakare bosatt på gården Bäcken Stora Mellby.

Prosten Adolf Kloo i V. Tunhems pastorat, har i flera skrifter omnämnt Sara-Lena för hennes varma religiositet och flitiga kyrkobesökande. Hon gick nämligen varje söndag till kyrkan oavsett väderlek, alltid till någon av kyrkorna inom Tunhems pastorat, vilket innebar en promenad på 2-4 mil.

 

GPS-kod: 58,22 358º och 12,53 653º