Nr 33

 

Småbruk

Lövås 1:1

Anna Stina Jansdotter

 

Huset låg cirka 150 meter öster ut från nr 34. Huset revs i början av 1910-talet. Det finns lämningar efter husgrunden, för övrigt är allt igenväxt. Här bodde Anders Larsson f. 1830 d. 1886 och hustrun Anna Stina Jansdotter f. 1837 d. 1914. De hade barnen: Johanna f. 1859, Svante f. 1861, August f. 1865, Johan Bernhard f.1869 d. 1876, Thilda Beata f. 1872 d. 1906, Carl f. 1875 och Andreas f.1880. Anna Stina var den som bodde kvar längst på gården.

Svante kallade sig Löfkvist och blev knekt i Stora Mellby. August blev också knekt, soldat Bred, men var är okänt.

 

GPS-kod: 58,2316º och 12,5291º