Nr 5

 

Soldattorp

”Lungnars” backstuga

Idebacken

”Longnars ” Kristin

 

Backstugan/soldattorpet låg på Idebackens ägor 320 meter sydväst om korsvägen vid Mellomgärdet.

Huset plockades ned omkring 1920 och flyttades till Grästorp av Elander bördig från Eklanda.

Soldaten Longn dog av ”värk och gikt”. Han var stel i knäna, så de var krokiga. När han var död och kistan gjordes blev den för låg och måste skötas till.


GPS-kod: 58,21 873º och 12,54 542º