Nr 6

 

Vedklobotten

Maden

Syskonen Andersson och Andersdotter

 

Huset låg öster om Maden 201 på södra sidan av vägen fram till nuvarande bostadshuset på Maden.  Bebyggelsen på Vedklobotten låg i närheten av Vitekulle och var troligtvis flera hundra år gammal. Huset revs 1948 och flyttades till någonstans i Nossebrotrakten.

Från mitten av 1800-talet och framåt bodde Anders Johansson f. 1799 d.1864 och hustrun Cahtarina Andersdotter f. 1821 d.1890 här. Anders hade barnen Brita f. 1832, Andreas f. 1835 och Anna f. 1839 d. 1924 från tidigare äktenskap. Gemensamma barn: Peter f. 1846 d. 1928, Sara f.1848 d. 1922, Erik f.1852, Maja f. 1858 d. 1947 och Anders f. 1859 d. 1931.

Vid bosättningen finns lämningar från en grynugn. Sonen Peter tog emot havre för torkning och krossning. Det har varit husplats för en kaplan och stavkyrka sedan 1600-talet och stod i 150 år. Maden och Snaddan har också varit prästboställe.

 

GPS-kod: 58,20 214º och 12,56 560º

 

Det har legat ett hus framför nuvarande huset på Maden 201, brunnen till detta låg där farstun till nuvarande hus står

På västra sidan av ladugården har det också legat ett hus.