Södra delen nedanför
Mellbyvägen.

1. Varggrop
2. Hall eller Berget
4. Mellomgärdet
5. Soldattorp
6. Vedklobotten
7. Småbruk Idebacken
8. Mejeri Idebacken
9. ”Jonkers”
10. Bostad  Idebacken
11. Idebacken
12. Kotten
13a. Gräsgäld Kotten
13b. Kotten
14. ”Larses” Massebo
16. ”Ferrekatrinas”
17. ”Halläningens”
18. ”Hindrikes”
19. ”Ramstrans”
20. ”Kotteplockars”
21. Rödjan
22. Småbruk Kotten
23. Brobotten
24. "Assmes"
25. Gulles Ramstorp
26. Backstuga
27. Undantagsstuga
28. Backstuga
29. Väderkvarn
30. Tåssekärr 1:2
31. Tåssekärr 1:2
32. Väderkvarn
33. Småbruk Lövås
34. Småbruk Lövås
35. F.D Kotteskräddar
36. Backstuga
37. Backstuga