Nr 1                                                                                                                                            
Bondegården Eklanda

Anders Johan Pettersson

På fastigheten Bondegården Eklanda mellan Bondegården 209 och 210 kan skönjas resterna av en boplats. På platsen finns en husgrund, några körsbärsträd samt en trappsten. I övrigt är platsen täckt av granar.

Där bodde senast Anders Johan Pettersson f. 1850 d. 1918. Namnet på hustrun från första äktenskapet är ej känt och hustrun i andra äktenskapet var Johanna f. 1859 d. 1946. Anders hade tre barn från första äktenskapet. De var: Sven f. 1881, Johannes f. 1883 och Anna Maria f. 1894.

Anders Johan var ägare till Eklanda Bondegården 1:12. På grund av sinnessjukdom kunde han inte sköta gården utan byggde det nu rivna huset, som undantagsstuga. Under vissa perioder av sin sjukdom var han så våldsam att han fick kedjas fast vid väggen.
Huset byggdes troligtvis 1903 och revs 1947-48. Hyringasmeden köpte huset och stod för flyttningen.

GPS-kod: N 64 62 482 O 36 46 45 Alt. Lat 58,2825 Long 12,6916

På baksidan av kortet stod;
Anders- Johan och Johanna Petterssons stuga, Eklanda, Bondegården
Svante Petterssons stuga, bondegården, Eklanda
Fr.v Johanna Pettersson, 4 barn okända, Augusta gift med styvson till Johanna, deras barn Georg,
Tage och Svea i barnvagnen, Johannes syster Tilda
Foto omkr. 1915