Nr 13

Anestad Skaten
Backstuga Markegrind
Johannes Jonsson och Anna Persdotter

De sista, som bodde på Markegrind var Johannes Jonsson från Västölet i Tengene f. 1821 och hans hustru Anna Persdotter från Ekeberget i Främmestad f.1828. I folkmun kallades Johannes "den lille snickarn".Han flyttade flera gånger. Vid varje flyttning plockade han ner huset och satte upp det på den nya platsen. Familjen bodde under åren 1857-1866 på Beckesberget i Eklanda. Före laga skiftet hörde Beckesberget till Främmestads församling. Efter skiftet tillhörde det Tengene församling.  I husförhörslängden står det att de flyttade till Tengene1868 och hade då barnen: Maja f.1857, Johanna f. 1859, Kristina f. 1862 och Anders f. 1866.
Idag finns ett hål, som visar var brunnen varit på Markegrind.

GPS-kod: N 64 61 123 O 36 47 86 Alt. Lat 58,27 035 Long 12,69 447