Nr.15                                                                                                                                          
Eklanda Bondegården
”Ankebon”
Johannes och Anna Kristina  Nilsson

Eklanda Bondegården, ”Ankebons”. Denna gård hade 10 har åker och 12 har skog. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1882 och ekonomibyggnaderna 1880. Gården sambrukades i hop med Bondegården 206 (Bondegården 1:21). Sedan 1959 sammanslagen med Bondegården 1:22. Det gamla huset är rivet och sålt för att byggas upp som sommarstuga.
De sista, som bodde här var Johannes Nilsson f.1867 d.1948 och hustrun Anna Kristina f. 1867 d.1920. De hade fyra barn: Arvid f. 1896, Karin f. 1899, Astrid f. 1904 och Gunnar f. 1908. 1947 flyttade Anna Kristina och Johannes till Håbergskullen i Trökörna.

GPS-kod: N 64 60 838 O 36 44 17,3 Alt. Lat 58,26 767 Long 12,68 868

Denna grindstolpe står kvar.