Nr.16

Eklanda Bondegården
”Frammasdalen”
Anna Eklund

På fastigheten Eklanda Bondegården finns en gammal boplats benämnd ”Frammasdalen”, en dalgång mot Nossan, som ligger mitt emot framfarten till Bondegården 201. Här bodde senast Anna Maria Andersdotter f. 1861 d. 1941, hon kallades allmänt för Anna Eklund eller ”Katrinas Anna” efter modern Katarina. Föräldrarna hade haft en gård i Eklanda by, men måste gå ifrån denna på grund av faderns spritmissbruk. Mark avstyckades då i nämnda dalgång. Katarinas föräldrar var Anders Pettersson och hustrun Katarina vilka bodde där till sin död. Gården övertogs sedan av dottern Anna.
Huset revs av Gustav Hägg i Tengene, som även delvis odlade upp delar av marken.

GPS-kod: N 64 61 620 O 36 40 77 Alt. Lat 58,26 565 Long 12,68 302