Nr 19                                                                                                                                                                                     
Anestad by
Frisegården  Backstuga

På nordsidan av korsvägen strax intill gamla mejeriet i Anestad har det enligt sägen legat en backstuga. När stugan byggdes eller revs är okänt likaså vilka som bodde där.

GPS-kod: Ej tillämpligt då vi inte vet den exakta platsen.