Nr. 2 och 4

Eklanda Bondegården

Bysmedja

Först låg smedjan på höger sida vid framfarten till Bondegården 205 sedan flyttadesden  till vänster sida vid framfarten till Bondegården 205 låg Eklanda bys smedja.
Här utövade den tidigare nämnde ”bysmeden” Samuel Andersson sitt yrke.

GPS-kod:
Första platsen N 64 61 579 O 36 39 37 ,65 Alt. Lat 58.27 42 Long 12,6801
Andra platsen N 64 61 529 78 O 36 40 11,44 Alt. Lat 58, 27 38 Long 12,38 14