Nr 25

Anestad Västergården 2:12

Småbruk

Kristina Magnusdotter

 

På gränsen mellan Västergården 202 och Västergården 203 låg huset, som Kristina Magnusdotter, f. 1842 d.1920 kallad ”Gammelskräddesa” bodde.Kristina var gift med Johannes Eriksson f. 1816 d. 1893. De hade barnen: Johan f 1849, Anna Stina f. 1858 och Maria f. 1864. Huset blev senare flyttat till Västergården 250 till en ”Knektestom”. Ägaren Edvin Eriksson sålde sedan ”Knektestommen”, det kom då att ingå i Västergården 250. I dag är det åkermark där husen låg.

 

GPS-kod: N 64 59 963 O 36 51 01 Alt. Lat 58,26 004 Long 12,70 084