Nr 26                                                                                                                                                                            
Anestad Stommen
Backstuga
Johanna Johansdotter och Lars Petter Andersson

På östra sidan av trädgården på Stommen 260 låg en backstuga, här bodde Lars Petter Andersson f. 1849 d.1904 i folkmun kallad ”Friske-Petter”. Han var född på Sandhagen.  Hustrun Johanna Johansdotter f.1848 d.1920 kom från Almetorp.  De hade barnen:  Karl Johan f. 1884 och Anders Ivar f. 1888. Karl Johan flyttade 1905 till Vänersborg och Anders Ivar flyttade 1921 till Herrljunga.  Huset revs samma år och flyttades till Lekunga.

GPS-kod: N 64 59 729 O 36 54 82 Alt. Lat 58,25 805 Long 12,70 746