Nr 28

Anestad Stommen

Soldattorpet ”Philebacken”

Andreas Phil

 

På höger sida utmed vägen mellan Baljefors och Fridhem, vid Stommen låg en ”soldatstom”  omfattade cirka 11 tunnland jord, som nu tillhör Stommen 201. Här bodde senast soldaten med nummer 118 Andreas Phil  f.1817 och hustrun Maja  f. 1814. Barn: Anders f. 1841 (Tengstrand), Anna f. 1844, Johanna f. 1849, Oläsbart namn

f. 1852 och Inga Lovisa f. 1856. Inga Lovisa gifte sig med  med prästen Sahlström i Tengene. Andreas var soldat i Längnum och vaktmästare i Fridhems kyrka. Phil var känd för att gå omkring och ta upp sin lön som kyrkvaktmästare. Då hade han med sig en flaska, som han tog extra supen i.

Phil har haft många sysslor bland annat ”kvinnoläkare” och åderlåtare. På senare delen av sitt liv var han blind. Han livnärde sig då på att tillverka kvastar.

Huset flyttades till Ulvstorp, mitt emot gamla skolan. Det är nu nedbrunnit. På den gamla tomten står det en apel och det finns också en stensatt källa. I folkmun kallades platsen ”Philebacken”.

Anmärkning: När Phil bodde här, hörde området till Längnums församling. I husförhörslängden kallades Andreas för Anders. Vilket var är rätt?

 

GPS-kod: N 64 59 723 O 36 54 88 Alt. Lat 58,25 800 Long 12,70 756