Nr. 3

Eklanda Bondegården

Tilda Andersson

 

På fastigheten Eklanda Bondegården på samma plats som Bondegården 206 ligger idag, låg bostaden för Eklanda bys sista smed. Han hette Samuel Andersson född 1847 död 1916 och hustrun Anna Eriksdotter f. 1838. De var skrivna på Lars Månsgården i Tengene.

Barnen: Matilda f. 1871, Anders f. 1876, Hanna f. 1880 och Amanda född 1875.

De tre sist uppräknade emigrerade till Amerika.

Matilda var den sista som bodde i huset innan det revs. Huset revs 1932.

Samuel Andersson smidde på kontrakt för bönderna i Eklanda by. Ett kontrakt upprättat 1 mars 1870 finns i avskrift.

Det allmänna omdömet om honom var att han var rättvis och rejäl.

 

Contrakt.

Som wi samtelige Bymän öfwerens kommit med smeden Samuel Andersson följande willkor nämligen:

1:0 Smeden ärhåller årligen af warje åbo följande: Spanmål uti Ren och strid Säd nåml. Åtta Kappar Potäter, för nämnda Spannemål skall årligen betalas ett bestämt pris så länge detta Contrakt gäller naml. För Råg 14 Rd Tunnan samt 3 Rd Tunnan för Potatorna.

 

2: 0 Smeden ärhåller dessutom af warle åbo årligen twå lispund Hö och ett Lispund Små Halm  samt hos åboarne Sommarföda 2 får årligen. Om Winter ärhåller Smeden af åborna dagligen ½ Kanna söt mjölk samt 1 Kanna om Sommaren. Dess utom ärhåller Smeden af warje åbo årligen ett Lass wed med Ris och Kubbar.

 

3:0 Smeden ärhåller 1 Rd R.m.t. för hwarje dag han smider Efter uträkneng för Spannemålet som han årligen ärhåller. Smider åboarne mera än för nämna Spannemål betalas särskildt

 

4:0 Detta contrakt tager sin början den 25 mars 1870 samt gäller för en tid af 10 år.

 

5:0 Säden  utbetalas i Nowember och Desember Månad samt Potäterna Lämnas wid upptagningen. Höt lämnas i Höberningen samt Halmen i Nowember. Swen Anderss i Nereg. Afsäger sig att lämna Hö och Halm och Lämnar Häst till Körning. wid tillfälle när så behöfs.

 

6:0 Hwarje åbo betalar årligen 8 Kap Råg 8 Kap Potäter 2 Lispund Hö 1 Lispund Halm, undantag af Swen Andersson i Nereg. Och Jonas Andersson och Anders Jonsson i Bondeg. Betalar 4Kap råg 4 Kap Potäter. Hö och Halm och mjölk betalas lika.

 

Med ofwanstående Contrakt förklarar wi oss å ömse sidor Nöjde som skedde i Eklanda den 1:te Mars 1870.

 

10 underskrifter, vittne C. S. Garthman