Nr 33

Anestad Jon-Henriksgården

 Fattigstuga vid milpålen

Katarina Nilsson ”Påle-Katrin”

 

Vid milpålen i Anestad, på ”Bäckens” mark, har det legat en liten stuga med vidbyggt vedskjul. Stugan hade även beteckning ”Fattigstuga”. Den sista, som var bosatt där var troligtvis Katarina Nilsdotter f. 1816 d.1895, även kallad ”Påle- Katarin” eller Katarina vid ”påern". Hon var känd för sin stora slagfärdighet vid samtal.

Vid ”Anestorpsbranden” färdades prästen Sandzén förbi hennes stuga, varvid följande samtal utspann sig: Sandzen: ”Det var en förskräcklig brand”. Katarina: ”Jaa, å den sulle han la kunna by te å släcka”.

På marken där stugan stått finns inget kvar som påminner om stugan.

 

GPS-kod: N 64 59 581,6 O 36 63 34,2 Alt. Lat 58,25 70 Long 12,72 22