Nr 40

 

Eklanda Bondegården

”Alme såg”

Alme bäck byallmänning
 

Vid Almebäcken, innan Eklanda by skiftades, låg en allmänning gemensam för innevånarna i byn. De hade uppfört ett litet vattendrivet sågverk, som var placerat vid det lilla fallet, som fanns i Almebäcken. Genom en enkel uppdämning kunde fallet driva ett vattenhjul, som i sin tur drev en sågram med ett blad och en enkel mataranordning. Sågen användes, enligt minnesgoda personer, ett stycke in på 1890-talet.

Sågen kunde i allmänhet endast användas vår och höst, när vattentillgången var riklig, då sågades det dag och natt. Det kunde ju inte bli så många stockar per dygn som sågades med bara ett blad i ramen. Trots allt så var det många bönder, som ville ha  sitt virke för husbehov sågat.

Huset var grått och försett med halmtak, ena långsidan var öppen för intag av de stockar som skulle sågas. Vidare fanns det en dammlucka för att spara på vattnet. I husets ena ända fanns en flat stenhäll och över densamma hade hängts upp en annan häll. På den undre hällen eldades det med ”Töre” tjärved, det var den enda belysning man hade vid sågning på natten.

I tidskriften Åse & Viste nummer 9 har Anders Örne bördig från Alme berättat i ”barndomsminnen från 1890-talet”. Han tror att han var tre år när han en gång fick följa med sin far efter mörkrets inbrott ned till sågen. Så skriver Anders Örne ”Vattenhjulet dundrade, sågklingan fräste och "sågfolket" kastade fantastiska skuggor, som rörde sig mot väggar och tak i eldskenet. Jag har en tydlig minnesbild av detta skådespel, som hos mig injagade en stor skräck”.

Huset revs 1916 och såldes till ved för uppvärmning av Tengene mejeri. Det sågblad, som användes lär ha varit ganska tjockt så det blev mycket spån vid sågningen. Med enkla medel klarade sig våra förfäder i en tid så olik vår med alla tekniska uppfinningar.


GPS-kod: N 64 59 711 O 36 43 08 Alt. Lat 58,25 753 Long 12,68 748 

 

 

Läs mer om sågen  TRYCK