Nr 43

Anestad Västergården

Backstuga

August "Gammers-August" Svensson

 

Backstugan låg på Västergården 202:s ägor, strax intill där Almebäcken korsar framfartsvägen till Västergården 202. Huset byggdes omkring 1900 och revs 1917-1918.

Här bodde August Svensson  f. 1859 d. 1946 och hustrun Tilda f.1865 d. 1939. August Svensson var känd som en skicklig snickare och han tillverkade fönster, dörrar och likkistor. Det är August, som tillverkat dopfunten i Främmestads kyrka. Dopfunten skänktes sedan av Bengt Larsson i Almetorp.

Där huset låg är det åkermark idag.

 

GPS-kod: N 64 59 454 O 36 48 10,7 Alt. Lat 58,25 536 Long 12,69 611