Nr 47                                                                                                                                     
Baljefors Baljemo
Backstuga

På vänster sida mitt emot framfartsvägen till Baljerås utmed vägen mellan Baljefors och Anestad låg en backstuga. Den siste, som bodde här var fiskhandlare Olsén.

Tidigare hade Karl Johansson f. 1862 d. 1937 och hustrun Anna Lovisa f. 1859 d. 1935 bott här. Karl var känd under namnen "Vinter-Karl eller Sågare-Karl", han var snickare till yrket. Innan "Vinter-Karl" bodde där skall enligt sägnen Jonas Tenggren, f. 1823 och hans hustru Kristina

f. 1827, ha bott där. Men det kan också vara en sammanblandning då det i husförhörslängden står Baljerås och inte Baljemo. Här föddes 1850 Maja Eriksdotter, som 1894 flyttade till Trökörna där hon gick under namnet "State-Maja".

Huset revs i början på 1940-talet.

GPS-kod: N 64 58 253 O 36 55 24 Alt. Lat 58,24 482 Long 12,70 90