Nr 50

Baljefors Brobacka

Backstuga

Sven Broberg

 

På gärdet mellan Baljedal och Anderstorp låg det en backstuga kallad Brobacka. Några rester finns inte kvar då marken är uppodlad. Den siste,  som bodde där var Sven (?) Broberg efter att ha varit knekt på Brogården.

 

GPS-kod: Kan inte exakt beskriva var backstugan låg.