Nr 58                                                                                                                                                                        

Anestad Frisegården

Mejeriet


 

Mejeriet i Anestad låg på sydvästra sidan av korsvägen i Anestad by. Där en väg går mot Kullhålan och en mot Eklanda. Mejeriet byggdes 1915 och driften upphörde 1963.

Huset revs 1993 och användes under mellantiden som förråd. I dag är marken uppodlad och det finns inga spår av byggnaden. Den siste, som drev mejeriet var mejerist John Gustavsson och hustrun Signe.

 

GPS-kod: N 64 60 388 O 36 60 90 Alt. Lat 58,26 415 Long 12,71 743