Nr 60

Baljedal

Torp

Carl Johan Andersson

 

Det gamla bostadshuset på Baljedal låg ett femtiotal meter västerut i förhållande till dagens bostadshus. De sista, som bodde här var Herman Johansson med familj. Herman var f.1860 samma år som hustrun Johanna Andersdotter. De hade barnen: Johanna f. 1891, Anders

f. 1893 och Karl f. 1895. I övergången var Carl Johan Andersson med och byggde upp det nya huset 1913/14. I samband med att han övertog torpet 1914 flyttade han in i det nya huset.

Då lämnade Herman med familj det gamla huset.

 

GPS-kod: N 6458029 O 365897 Alt. Lat 58,2429 Long 12,7154