Nr.9

Anestad Skaten
Soldattorp "Primlunden"
Johannes Prim

På fastigheten Anestad Skaten (Delationshemman) finns en gammal boplats benämnd Primlunden. Här bodde soldaten Johannes Prim f. 1814 d. 1892 och hustrun Brita Persdotter f. 1802. De hade två barn: Anders f. 1841 och Johanna f. 1843.
Prim tjänade som soldat vid Västgöta regemente under nummer 70 för Eklanda Bondegården, under åren 1836 till 1869 med betyget "tjänat väl". Efter att Prim slutat som soldat byggde han huset, som fick heta Primlunden. Han bodde här till sin död. Sonen dog tidigt men dottern levde länge, bland annat som ”inhysehjon” hos "Friske-Petter".
År 1854 upprättade Prim arrendekontrakt, med rusthållarna, omfattande fyra åkrar belägna intill soldatstommen, arrendet gällde under hans livstid och arrendesumman 10 riksdaler årligen.
När huset revs är okänt och inga rester finns kvar, troligtvis skall det ha legat mellan en nu igenrasad bråtegrav och en potatiskällare av tegel.

GPS-kod: N 64 71 710 O 36 48 45 Alt. Lat 58,27 563 Long 12,69 547