Nord Öst om Nossan
Tillbaka till kartan

 1. Bondegården Eklanda
     Anders-Johan Pettersson
 2 o 4. Bysmedjan
 3. Smedens bostad
 5. Kölnan
 6. Bondegården 206
 7. Kemars stuga

 8. Anestad Skaten
 9. Primlunden
10. Undantagsstuga
11. Knektebostad
11b  Backstugor
12. Stenbroänga
13. Backstuga Markegrind
14. Undantagsstuga
15. Ankebon
16. Frammasdalen
17. Källebergslid
18. Grimshögen
19. Backstuga
19b. Undantag  Måge-Stinas
M. Mejeriet i Anestad
20. Frimans backstuga
21. Syringebergen
22. Backstuga "Hallbäcks"
23. Backstuga "Stinses"
24. Backstuga
25. Gammelskräddesa
26. Backstuga ”Friske-Petter”
27. Torp ”Munthers”
28. Soldattorpet ”Philebacken”
29. Undantagsstuga
30. Backstuga
31. Backstuga
32. Backstuga ”Brittebacke”
33. Fattigstuga”Bäckens mark”
34. Backstuga ”Tiger Lundgrens”
35. Fattigstugor för Anestads by
36. Undantagsstuga
37. Backstuga
38. Undantagsstuga
39. Backstugor
40. ”Alme såg”
41. ”Gullkans” stuga
42. Undantagsstuga ”Hallebo”
43. Backstuga
44. Soldattorp
45. Knektestom
46 .Benstampen Hagalid
47. Baljemo Backstuga
48. Baljefors Betlehem
49. Barkagården
50. Brobacka Backstuga
51. Baljefors Ledet Torp
59. Velanda
60. Baljedal torp
61. Varggrop
62. Frisegården