Mellan Järnvägsbanken
till Mellbyvägen

 1. Ångsåg Nygård
 2. Tropphem
 3. Långekärr
 4.
 5. Backstuga Smalehage
 6. Torp Lilla Rossbo
 7. Bostad Stora Rossbo
 8. Torp Stora Rossbo
 9. Lycke
10. Torp Krösebacken
11. Posttorp Klövebo
12. Torp Gäddebo
13. Torp Gäddebo
14.
15. Torp Källhult
16. Torp Källhult
17. Torp Källeberg
18. Tegelbruk Fyrkullen
19. Torp Lerbäck
20. Rasmusbo
21. Laggarebo Hage
22. Lerbäckskogen
23. Laggarebo Hage
24. Staves
25. Laggarebo 210
26. Väderkvarn
27. Knytes
28. Krokels
29. Laggarebo
30. Vägen
31. Laggarebo
32. Laxerbo
33. Laxarebo mejeri
34. Botten Vargebo
35. Täppa Vargebo
36. Soldattorp nr 148
37. Soldattorp Svederna
38. Väderkvarn Kärr
39. Korsekebacke
40. Korsekebacke
41. Väderkvarn
42. Suttehagen
43. Backstuga Ellas
44. Väderkvarn
45. Torp Karlskoga
46. Torp Kullen
47. Backstuga Kullen
48. Torp Aspås
49. Torp Efteråsen
50. Soldattorp Efteråsen
51. Liars Karl Åsen
52. Backstuga Åsen
53. Bäckaåsen Backstuga
54. Dagsverksstuga Lindås
55. Eva stuga Lindås
56. Backstuga Gläfsås
57. Ållebacken backstuga
58. Torp Ållebacken
59. Soldattorp nr.131
60. Sårebacken backstuga
61. Svarves äng backstuga
62.
63. Liljestorp
64. Backstuga Liljestorp
65. Sköttlera