Tegelbacken

Främmestads tegelbruk

På nuvarande Tegelbacken 201 låg Främmestads tegelbruk. Den sista ugnen med tegel brändes 1941. Byggnaderna såldes på anbud för rivning 1943. Det var kristid och ont om bränsle, rivningsvirket fraktades till Göteborg och såldes som ved.

Tegelbruket hörde till Främmestads Egendom och arrenderades de sista 20 åren av Carl Westlind. Han hade

dessförinnan varit anställd som tegelmästare från 1910 av Per Rassmusen, som tidigare arrenderat tegelbruket.

Tegelbruket har troligen funnits sedan början av 1600-talet.
 

GPS-kod: N 64 58 805 O 36 40 53   Alt. Lat 58,24 932 Long 12,68 368